Sposób na niekaralność – warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania zalicza się do środków związanych z poddaniem sprawcy próbie (tzw. środków probacyjnych) obok warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia. Postępowanie karne można warunkowo umorzyć co do osoby, która spełnia przesłanki wskazane w Kodeksie karnym (k.k.). Osoba taka będzie traktowana jak osoba niekarana. Pomimo jednak spełnienia przesłanek, sąd nie musi zgodzić … Czytaj dalej Sposób na niekaralność – warunkowe umorzenie postępowania