Co grozi za przestępstwa narkotykowe?

Przestępstwa narkotykowe są specyficzną kategorią przestępstw. W związku z tym faktem uregulowane są one w odrębnym akcie – nie Kodeksie karnym, a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta ma w głównej mierze charakter administracyjny, określa przede wszystkim zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Oprócz tego, w rozdziale 7. tego aktu (art. 53-74) znajdują się przepisy karne, gdzie stypizowane zostały przestępstwa związane z posiadaniem i handlem narkotykami.